Georg Holm og Hustrus Legat

Ansøgning

Undertegnede ansøger herved om tildeling af en legatportion fra det ovenanførte legat.

Jeg mener at være kvalificeret til en sådan støtte ud fra følgende forudsætninger:

Formular kan også downloades som PDF eller Word

  Kontaktoplysninger

  Bankkonto

  Bankkonto og registreringsnummer (evt. legatportion udbetales via Netbank)


  Bemærk: Ansøgningen skal være legatbestyrelsen i hænde senest 1. oktober i indeværende år og tilsendes via ovenstående formular med en tydelig reference til familiestamtræet vdr. Jacob Holm.

  Legatbetingelser

  Legatet blev oprettet ifølge Proprietær Jacob Harald Holms Gavebrev af 15. juni 1906 efter fundats af 14. august og 10. september 1914 og blev kgl. konfirmeret den 21. september 1914.

  Følgende personer kan ifølge fundatsen modtage legatet:

  Af legatets årlige renter uddeles halvdelen i portioner på kr. 200 eller kr. 100 efter bestyrelsens skøn til trængende medlemmer af den Holmske slægt (descendenter af den i 1845 afdøde Grosserer Jacob Holm) eller disses enker, medens den anden halvdel anvendes efter bestyrelsens skøn dels til familielegater, dog ikke i større portioner end 200 kr., fortrinsvis til unge mænd eller kvinder af den Holmske slægt, som har bestået en eller anden eksamen med 1. karakter, for at benyttes til disses videre uddannelse, dels i portioner på 200 kr. eller 100 kr. til enker efter københavnske købmænd.

  Legatansøgning med dokumentation for familierelationen eller lignende skal være legatbestyrelsen i hænde senest den 1. oktober det pågældende år.

  Legatportionerne er i dag som udgangspunkt på kr. 5.000 og udbetales i årets slutning.