Legat stiftet til minde om den i året 1845 afdøde Grosserer Jacob Holm fornemmelig for trængende af hans slægt blev oprettet ifølge testamentariske bestemmelser af grosserer Georg Holm og hustru efter fundats af 9. juli 1874 og kgl. konfirmeret den 24. juli 1874.

Læs mere

Grosserer Georg Holm og hustrus legat blev oprettet ifølge Proprietær Jacob Harald Holms Gavebrev af 15. juni 1906.

Dette efter fundats af 14. august og 10. september 1914 og blev kgl. konfirmeret den 21. september 1914.

Læs mere