Jacob Holm blev født i Skafterup på Sjælland 29. september 1770 som søn af skoleholder Knud Holm og Kirstine Sophie Kampmann.Ved faderens død var sønnen Jacob blot 4 år, og hans mor måtte forsørge ham og hans søskende alene med sparsomme midler fra sin lille trådhandel. Jacob kom i lære hos en købmand i Næstved få dage efter sin konfirmation, og han skulle gennem sit liv vise sig at have så stort et handelstalent, at han oparbejdede en vidtspændende virksomhed som storkøbmand, reder, importør og fabrikant. Som 24 årig købte han en urtekræmmerbutik på hjørnet af Vestergade og Gammel Torv i København, og fire år efter gik forretningen så godt, at han begyndte at investere i skibsanparter. 40 år gammel indløste han borgerskab som grosserer og flyttede med sin familie til Strandgade på Christianshavn. På Amager anlagde han en række virksomheder, og oliemøllen anlagt i 1808 fik rigsdalerne til at strømme ind. I 1809 byggede han en limfabrik og i 1811 landets længste reberbane, som strakte sig 350 meter langs Københavns Havn ved Langebro. Efter mange overvejelser udvidede han i 1816 sine aktiviteter med køb og leje af skibsværfter. Det skulle vise sig at være endnu en god idé, for Jacob Holm blev snart landets største skibsreder. I tiden 1824-40 erhvervede denne virksomhed Jacob Holms Plads, Applebyes Plads, Asiatisk Kompagnis Plads og Larsens Plads. Jacob Holm blev valgt ind i kredsen af ”Københavns 32 mænd”, som siden udviklede sig til hovedstadens borgerrepræsentation. 31. juli 1815 udnævntes han som kun 45 årig til ridder af Dannebrogsordenen. Gå til ansøgning